Projektai

Creation of Manufacturing Innovation Valley

 • Measure: "Digital Innovation Hubs"
 • Title "DIH activities and services development"
 • No. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006
 • Duration: 2021- 2023 12 31
 • Coordinator: JSC „Smart Innovations“
 • Fund: European Regional Development Fund
 • Value: 10 mln. euro (6 mln euro from EU funds)

Project context

Project coordinator: JSC "Smart Innovations" created a team - Innovation Group - together with other Innovation group members are seeking to implement these aims:

 • fostering industry companies invest into digital technologies and innovations;
 • provide industry companies new information about digital innovations in manufacturing, support and expert advice;
 • make conditions for industry companies use, learn and get acquainted with new infrastructure, developed for digital innovation experiments with companies products, processes and business models;
 • foster companies to perform R&D activities;
 • ensure industry companies during "one-shop-stop" principle to reach digital innovation competence centers in Lithuania and Europe;
 • ensure integrated Lithuanian industry digital innovation ecosystem coordination and networking.

The aim of project

The project aims to create space and ecosystem for manufacturing companies, start-ups, technology developers, and researchers to carry out manufacturing activities, create digital innovations and prototypes, and test their innovative business ideas. We have here the right facilities, manufacturing equipment, and expert advice in various technology areas. Lithuanian and foreign businesses and individuals are welcome to join the Valley.

Project partners

 • JSC "ELINTA"
 • JSC "BaltTLED“
 • JSC "Aedilis"
 • JSC "Precizika Metrology"

 

Projektas „Aplinką tausojančios darbo kultūros mokymas gamybos pramonėje“ (2Change)

 • Programa: „Nordplus Adult 2022“
 • Projekto Nr. NPAD-2022/10072
 • Trukmė: 2022 06 01- 2023 05 31
 • Koordinatorius: Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymų centras

Pagrindinis projekto tikslas – parengti mokymo programą ir suteikti profesinio mokymo mokytojams žinių ir įgūdžių apie išteklių tvarumą darbo vietose, kad jie galėtų mokyti gamybos studentus.

Projekto kontekstas

Gamyboje nuolat keičiasi technologijos, darbo sąlygos ir aplinka. Verslui reikia keisti požiūrį į aplinkosaugą, taupyti medžiagas ir net darbo valandas, nes tai reiškia efektyvesnį energijos naudojimą, apie kurį profesiniame mokyme ir mokymuose nekalbama pakankamai. Todėl šiuo projektu siekiama parengti aktualią profesijos mokytojams skirtą medžiagą, padėsiančią keisti mentalitetą link tvaresnės ir aplinką tausojančios darbo kultūros gamybos sektoriuje.

Projekto partneriai

Projekto tikslinė grupė: profesijos ir suaugusiųjų mokytojai.

Projekto veiklos ir rezultatai

1) Parengtos gairės profesinio mokymo mokytojams apie tvarumą darbo vietoje gamybos sektoriuje (anglų kalba);
2) Organizuotos apskritojo stalo diskusijos apie ugdymo turinį kiekvienoje projekto šalyje (LT, LV, EE);
3) Parengta ir pritaikyta profesijos mokytojų mokymo programa;
4) Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas parengta programa pilotuojant kiekvienoje projekto šalyje (LT-20, LV-20, EE-20).

Projektas „Gamybos pramonės specialistų darbinėje veikloje įgytų kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos sukūrimas

UAB „Pažangios inovacijos“ kaip partneris įgyvendino Erasmus+ programos KA210-VET mažos apimties partnerystės profesinio mokymų projektą „Gamybos pramonės specialistų darbinėje veikloje įgytų kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos sukūrimas“ (anglų k. – „Development of a Subsystem for the Assessment and Recognition of Qualifications Acquired in the Work of Specialists in the Manufacturing Sector“ (ManuSQinVET).

 • Projekto Nr. 2022-1-LT01-KA210- VET-000080772.
 • Projekto trukmė: nuo 2022-09-01 iki 2023-08-31 

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti galimybes identifikuoti, įvertinti ir patvirtinti asmens darbe įgytas kompetencijas ar kvalifikacijas internetu.

Project partners

Planuojami projekto rezultatai:

 1. Pareigybių aprašymų parengimas ne mažiau kaip 6 darbo vietoms apdirbamojoje pramonėje;
 2. Internetinių testų, skirtų gamybos sektoriaus pasirinktų profesijų darbinėje veikloje įgytoms kompetencijoms įvertinti, kūrimas;
 3. Įsidarbinant gamybinėje pramonėje įgytų kompetencijų vertintojų mokymai – pilotiniame mokyme bus apmokyti 9 su darbu susijusių kompetencijų vertintojai;
 4. Su darbu susijusių kompetencijų vertinimo ir pripažinimo mokomosios medžiagos paketo rengimas praktikams;
 5. Apdirbamojoje pramonėje įgytų kompetencijų bandomojo vertinimo vykdymas – 36 apdirbamosios pramonės darbuotojų bandomieji vertinimai.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie projektą, susisiekite su mumis el. paštu: [email protected] .