Projektai

Gamybos inovacijų slėnio sukūrimas

 • Priemonė: Skaitmeninių inovacijų centrai
 • Pavadinimas „SIC veiklos ir paslaugų plėtra“
 • Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006
 • Trukmė: 2021- 2023 12 31
 • Koordinatorius: UAB „Pažangios inovacijos“
 • Fondas: Europos regioninės plėtros fondas
 • Vertė: 10 mln. eurų (6 mln. eurų iš ES lėšų)

Projekto kontektas

Projekto koordinatorius UAB „Pažangios inovacijos“ subūrė komandą – Inovacijų grupę – ir kartu su kitais Inovacijų grupės nariais Projekto metu sieks įgyvendinti šiuos tikslus:

 • skatinti pramonės įmones investuoti į skaitmenines technologijas ir inovacijas;
 • suteikti pramonės įmonėms naujausią skaitmeninių inovacijų gamyboje kūrimo ir taikymo informaciją, konsultacijas, paramą bei ekspertinę pagalbą;
 • sudaryti sąlygas pramonės įmonėms naudotis, mokytis ir susipažinti su naujausia infrastruktūra, skirta skaitmeninių inovacijų bandymams su įmonių produktais, procesais ar verslo modeliais atlikti;
 • skatinti pramonės įmones vykdyti MTEPI veiklas;
 • sudaryti pramonės įmonėms sąlygas vieno langelio principu pasiekti skaitmeninių inovacijų kompetencijų centrus Lietuvoje ir Europoje;
 • užtikrinti integruotą Lietuvos pramonės skaitmeninių inovacijų ekosistemos koordinavimą, tarpininkavimą ir tinklaveiką.

Projekto tikslas

Sukurti erdvę ir ekosistemą inovatyvioms gamybos įmonėms, startuoliams, technologijų kūrėjams ir tyrėjams vykdyti tyrimų ir eksperimentines veiklas, kurti skaitmenines inovacijas ir prototipus, testuoti inovatyvas savo verslo skatinimo idėjas. Čia kuriama tinkama patalpų infrastruktūra, veikia reikalinga įranga, teikiaoms įvairių technologinių sričių ekspertinės konsultacijos. Slėnyje kviečiamos veikti Lietuvos ir užsienio valstybių įmonės bei fiziniai asmenys.

Projekto partneriai:

 • UAB „ELINTA“
 • UAB „BaltTLED“
 • UAB „Aedilis“
 • UAB „Precizika Metrology“

 

Projektas „Aplinką tausojančios darbo kultūros mokymas gamybos pramonėje“ (2Change)

 • Programa: „Nordplus Adult 2022“
 • Projekto Nr. NPAD-2022/10072
 • Trukmė: 2022 06 01- 2023 05 31
 • Koordinatorius: Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymų centras

Pagrindinis projekto tikslas – parengti mokymo programą ir suteikti profesinio mokymo mokytojams žinių ir įgūdžių apie išteklių tvarumą darbo vietose, kad jie galėtų mokyti gamybos studentus.

Projekto kontekstas

Gamyboje nuolat keičiasi technologijos, darbo sąlygos ir aplinka. Verslui reikia keisti požiūrį į aplinkosaugą, taupyti medžiagas ir net darbo valandas, nes tai reiškia efektyvesnį energijos naudojimą, apie kurį profesiniame mokyme ir mokymuose nekalbama pakankamai. Todėl šiuo projektu siekiama parengti aktualią profesijos mokytojams skirtą medžiagą, padėsiančią keisti mentalitetą link tvaresnės ir aplinką tausojančios darbo kultūros gamybos sektoriuje.

Projekto partneriai

Projekto tikslinė grupė: profesijos ir suaugusiųjų mokytojai.

Projekto veiklos ir rezultatai

1) Parengtos gairės profesinio mokymo mokytojams apie tvarumą darbo vietoje gamybos sektoriuje (anglų kalba);
2) Organizuotos apskritojo stalo diskusijos apie ugdymo turinį kiekvienoje projekto šalyje (LT, LV, EE);
3) Parengta ir pritaikyta profesijos mokytojų mokymo programa;
4) Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas parengta programa pilotuojant kiekvienoje projekto šalyje (LT-20, LV-20, EE-20).

Projektas „Gamybos pramonės specialistų darbinėje veikloje įgytų kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos sukūrimas

UAB „Pažangios inovacijos“ kaip partneris įgyvendino Erasmus+ programos KA210-VET mažos apimties partnerystės profesinio mokymų projektą „Gamybos pramonės specialistų darbinėje veikloje įgytų kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos sukūrimas“ (anglų k. – „Development of a Subsystem for the Assessment and Recognition of Qualifications Acquired in the Work of Specialists in the Manufacturing Sector“ (ManuSQinVET).

 • Projekto Nr. 2022-1-LT01-KA210- VET-000080772.
 • Projekto trukmė: nuo 2022-09-01 iki 2023-08-31 

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti galimybes identifikuoti, įvertinti ir patvirtinti asmens darbe įgytas kompetencijas ar kvalifikacijas internetu.

Projekto partneriai:

Planuojami projekto rezultatai:

 1. Pareigybių aprašymų parengimas ne mažiau kaip 6 darbo vietoms apdirbamojoje pramonėje;
 2. Internetinių testų, skirtų gamybos sektoriaus pasirinktų profesijų darbinėje veikloje įgytoms kompetencijoms įvertinti, kūrimas;
 3. Įsidarbinant gamybinėje pramonėje įgytų kompetencijų vertintojų mokymai – pilotiniame mokyme bus apmokyti 9 su darbu susijusių kompetencijų vertintojai;
 4. Su darbu susijusių kompetencijų vertinimo ir pripažinimo mokomosios medžiagos paketo rengimas praktikams;
 5. Apdirbamojoje pramonėje įgytų kompetencijų bandomojo vertinimo vykdymas – 36 apdirbamosios pramonės darbuotojų bandomieji vertinimai.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie projektą, susisiekite su mumis el. paštu: [email protected] .