Visos Gamybos inovacijų slėnio Vilniuje ir partnerių Kaune paslaugos

 • 2D ir 3D vaizdo atpažinimo sistemų, sujungtų su skaitmeninių gamybos automatizavimo sprendimais, prototipų kūrimas;
 • Ataskaitų ir protokolų rengimas;
 • Bendrųjų reikalų tvarkymo, atstovavimo, techninės infrastruktūrų priežiūros, saugos darbe, elektros saugos ir gaisrinės saugos organizavimas;
 • „Digital Twin“ (skaitmeninio dvynio) technologijos, kūrimo, programavimo, prototipų gamybos paslaugos;
 • Elektros perdavimo įrenginių apsaugų skaitmenizavimas;
 • Elektros perdavimo įrenginių valdymo ir automatinių procesų skaitmenizavimas;
 • Elektros perdavimo įrenginių nuotolinio valdymo įgyvendinimas;
 • Elektros perdavimo pirminės įrangos testavimas;
 • Elektrinio transporto komponentų, tvirtinimo mazgų ir elementų prototipų gamyba;
 • Elektromobilio sistemų mechaninės ir skaitmeninės dalių sąsajų bandomosios partijos gamyba;
 • Finansavimo pritraukimo galimybių konsultacijos;
 • Gaminio atitikties standartams įvertinimas;
 • Gaminio broko analizė;
 • IOT (daiktų interneto) sprendimų integravimo į gamyklų infrastruktūras ir susiejimo su gamybos technologiniu procesu paslaugos;
 • Įmonės akseleravimas;
 • Įmonės inkubavimas;
 • Įmonės skaitmeninio lygio nustatymas;
 • Kompiuterinės regos elementų maketų kūrimo paslaugos;
 • Konsultavimas apie skaitmenizuotas gamybos modulines sistemas;
 • Konsultavimas apie skaitmenines vadybos ir gamybos valdymo sistemas;
 • Konsultavimas pasirenkant partnerius ir konsorciumus;
 • Konsultavimas apie skaitmeninius produktų prototipus;
 • Konvejerinės linijos skaitmeninimo ir duomenų surinkimo elementų kūrimo paslaugos;
 • Mokymo programų, seminarų ir konferencijų organizavimas;
 • Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (METP, MTEPI) skatinimo konsultacijos ir paslaugos;
 • Pramonė 4.0 ir Pramonė 5.0 konsultacijos;
 • Pramoninių skaitmeninių 3D skenerių prototipų gamyba ir demonstravimas;
 • Pridėtinės ir 3D projektavimo gamybos konsultacijos;
 • Procesų skaitmenizacijos ir skaitmeninių technologijų analizės ir prototipavimo paslaugos;
 • Rinkodaros ir veiklos skatinimo paslaugos;
 • Robotizuotų skaitmeninių gamybos automatizavimo sprendimų prototipų pritaikymo konsultacijos;
 • Robotizuotos / automatizuotos gamybos linijos elementų kūrimas ir prototipų gamyba;
 • Robotizuotos / automatizuotos, skaitmenizuotos gamybos linijos segmento gamyba;
 • Robotizuotų skaitmeninių gamybos automatizavimo sprendimų, lanksčiosios gamybinėms sistemoms koncepcijos, konsultacijos ir prototipų projektavimas;
 • Robotizuotų gamybos lanksčiųjų sistemų skaitmeninio dvynio kūrimas;
 • Skaitmeninių 3D skenerių maketų ir bandomosios partijos gamyba ir demonstravimas;
 • Skaitmeninis auditas;
 • Skaitmeninių gamybos sistemų sertifikavimas;
 • Skaitmeninio lygio kėlimo konsultacijos;
 • Skaitmeninių technologinių inovacijų projektų rengimo konsultacijos;
 • Skaitmeninių technologijų / sprendinių potencialo / poreikio / komercinimo rinkotyra;
 • Skaitmeninių vaizdų atpažinimo koncepcijų konsultacijos;
 • Specializuotos ir prie poreikių pritaikytos inovacijų paramos ir verslo rėmimo paslaugos;
 • Standartų taikymo konsultacijos;
 • Sutarčių rengimo technologijų srityje konsultacijos;
 • Technologijų demonstravimo paslaugos;
 • Technologinių inovacijų palaikymo konsultacijos;
 • Technologinių sprendimų konsultacijos;
 • Technologinių žinių perdavimo konsultacijos;
 • Verslo modelio konsultacijos;
 • Verslo skaitmeninimo plėtros konsultacijos.

Dėl Jums aktualių paslaugų kreipkitės info@manuvalley.tech.