Paslaugos

Gamybos inovacijų slėnio Vilniuje ir Kaune teikiamos paslaugos:

 • Informavimas apie išorines finansavimo priemones, vadybines technologines inovacijas, verslo modelius skaitmeninių technologijų produktams, skaitmeninimo tendencijas, mokymus/renginius
 • Konsultacijos ir/ar rekomendacijos MTEP, DIH, EDIH ir/ar technologinių (EIT, H2020 ar analogiškų) projektų rengimo ir/ar įgyvendinimo klausimais
 • Technologijų paieška (scouting) pasaulyje ir konsultavimas pasirenkant tinkamiausias technologijas ir technologinius sprendinius
 • Konsultavimas technologijų žinių perdavimo klausimais
 • Konsultavimas pasirenkant, diegiant ir palaikant skaitmenines vadybos ir gamybos valdymo sistemas (ERP, VVS, IVS, HR, DVS ir kt.)
 • Konsultavimas ieškant, pasirenkant, diegiant ir palaikant vadybines technologines inovacijas produktyvumui didinti
 • Technologijų taikomasis vystymas glaudžiai bendradarbiaujant verslui ir mokslo tyrimų ir studijų institutais (MSI), suvedant vienus su kitais ir tarpininkaujant; konsultavimas pasirenkant partnerius ir konsorciumus
 • Konsultavimas kuriant konkurencingus verslo modelius skaitmeninių technologijų produktams ar paslaugoms
 • Konsultavimas planavimo, strateginės plėtros, verslo skaitmeninimo strategijos parengimo klausimais komercializuojant skaitmeninių technologijų produktus ar paslaugas
 • Konsultavimas nustatant įmonės skaitmeninį lygį bei palyginimas nacionaliniu bei tarptautiniu mastu
 • Konsultacijos ir/ar rekomendacijos skaitmeninimo lygio padidinimui
 • Konsultacijos ir/ar rekomendacijos standartų, susijusių su inovacijomis, technologijomis, skaitmeninimu ir MTEP, naudojimo klausimais
 • Konsultacijos ir/ar rekomendacijos rengiant bendradarbiavimo, tyrimų, intelektinės nuosavybės ir kt. sutartis
 • Konsultacijos ir/ar rekomendacijos apie finansavimo šaltinius ir jų panaudojimo galimybes
 • Konsultavimą nematerialiojo turto nuosavybės teisių įsigijimo, apsaugos bei naudojimo, licencijų sutarčių ir standartų naudojimo klausimais
 • Pridėtinės gamybos (3D spausdinimo, greitųjų prototipų kūrimo, tiesioginės skaitmeninės gamybos, papildomos gamybos pagal pareikalavimą) konsultacijos ir/ar rekomendacijos
 • Koncepcijos skaitmeninimo lygio padidinimui parengimas
 • Skaitmeninimo lygio padidinimui reikalingo prototipo gamyba
 • Skaitmeninimo lygio padidinimui reikalingo prototipo ar prove of concept parengimas
 • Inovatyvaus/skaitmeninio/automatizuoto gaminio-prototipo atitikties ISO bei kitiems standartams įvertinimas
 • Inovatyvaus/skaitmeninio/automatizuoto gaminio-prototipo broko analizė, broko šalinimo, personalo kompetencijos kėlimo planų sudarymas
 • Ataskaitų, protokolų ir kitos dokumentacijos apie inovatyvų/skaitmeninį/automatizuotą gaminį diegimas į kliento skaitmeninę erdvę
 • Skaitmeninių vaizdų atpažinimo sistemų koncepcijų pasirinkimo konsultacijos ir projektavimas
 • Individualių robotizuotų skaitmeninių gamybos automatizavimo sprendimų koncepcijų pasirinkimo konsultacijos
 • Individualių robotizuotų skaitmeninių gamybos automatizavimo sistemų prototipų kūrimas
 • Robotinių ir VR/AR skaitmeninių gamybos sistemų sertifikavimas
 • MTEP grįstų skaitmeninių technologijų/sprendinių potencialo, santykyje su rinkoje egzistuojančiais analogais ar substitutais komercinti, įvertinimas
 • MTEP grįstų skaitmeninių technologijų/sprendinių rinkos poreikio potencialo (rinkos segmentai, poreikio mastas ir kitimo tendencijos) įvertinimas
 • MTEP grįstų skaitmeninių technologijų/sprendinių komercinimo (technologijų perdavimo) instrumentų taikymo įvertinimas
 • Sistemų programavimo ir skaitmenizuotu perdavimo būdu prototipų gamybos paslaugos sudėtingiems išmaniesiems mikrogabaričiams gaminiams
 • IOT sistemų demonstravimo, poreikių sistematizavimo ir sprendimų projektavimo paslaugos
 • Veikančių skaitmenizuotų gamybos modulinių sistemų demonstravimas ir darbo su jomis konsultavimas
 • Maketų-prototipų testavimo aplinkos poveikio simuliavimo (Digital Twin technologija) bei tyrimo paslaugos
 • Skaitmeninių produktų prototipavimo-prototipinės gamybos projektavimo ir programavimo skaitmenizuotu būdu konsultacijos
 • Skaitmeninių technologijų analizė ir prototipavimai bei programavimo paslaugos automatizuojant, skaitmenizuojant veiklos arba įrengimų procesus
 • Konsultavimas pasirenkant, diegiant ir palaikant skaitmenines vadybos ir gamybos valdymo sistemas (ERP, VVS, IVS, HR, DVS ir kt.)
 • Skaitmeninių 3D skenerių maketų mechaninės dalies gamyba, skenavimo galvutės pavarų kūrimas, gamyba ir išbandymai
 • Skaitmeninių 3D skenerių prototipų mechaninės dalies sukūrimas, gamyba, testavimas
 • Veikiančių skaitmenizuotų gamybos modulinių sistemų demonstravimas, ir darbo su jomis konsultavimas
 • Skaitmeninių 3D skenerių bandomosios serijos mechaninės dalies pagaminimas, pavarų patikimumo išbandymas
 • Atskirų automatizuotų kompiuterinės regos elementų maketų kūrimas, gamyba, testavimas
 • Atskirų prototipinės konvejerinės linijos elementų kūrimas, gamyba, testavimas
 • Atskirų robotizuotos ir/ar automatizuotos gamybos linijos elementų sukūrimas ir prototipų gamyba: griebtuvai, laikikliai, pozicionavimo sistemos, detalių kaupikliai, detalių padavimo mazgai, transportavimo elementai, surinkimo pozicijos, 3D vaizdų sistemos
 • Elektrinio transporto komponentų (variklis, dažnio keitiklis, valdymo kompiuteriai, baterijų dėžės) korpusų prototipų sukūrimas, gamyba, išbandymas įvertinant šiluminį režimą
 • Aukštos ir/ar žemos įtampos įrenginių, skirtų elektros energijos perdavimui ir paskirstymui, apsaugų skaitmenizavimas. Sistemos projektavimas ir/ar konfigūravimas/programavimas ir/ar testavimas. (paslauga apima tik vieną įrenginį)
 • Aukštos įtampos įrenginių, skirtų elektros energijos perdavimui ir paskirstymui, valdymo ir automatinių procesų skaitmenizavimas. Sistemos projektavimas ir/ar konfigūravimas/programavimas ir/ar testavimas. (Paslauga apima tik vieną įrenginį)
 • Aukštos ir žemos įtampos įrenginių, skirtų elektros energijos perdavimui ir paskirstymui, pirminės įrangos testavimas, skirtas matavimų skaitmenizavimui. Sistemos projektavimas ir/ar konfigūravimas/programavimas ir/ar testavimas. (Paslauga apima tik vieną įrenginį)
 • Aukštos ir žemos įtampos įrenginių, skirtų elektros energijos perdavimui ir paskirstymui stebėsenos, valdymo skaitmenizavimas, įgyvendinant nuotolinį valdymą, naudojant protokolų standartus. Sistemos projektavimas ir/ar konfigūravimas/programavimas ir/ar testavimas. (Paslauga apima tik vieną įrenginį)
 • Konferencijų ir susitikimų erdvės

Konferencijų salė „Synergy hall“, 50 žmonių. Konferencijų salėje yra garso ir vaizdo įranga, spartus „Wi-Fi“ ryšys, yra galimybė transliuoti renginį tiesiogiai ar padaryti renginio įrašą. Salės plotas – 62,7 m2.

Susitikimų kambarys „Ideas Room“, 10 žmonių. Susitikimų kambaryje yra garso ir vaizdo įranga, spartus „Wi-Fi“ ryšys, rašymo lenta. Plotas – 16,5 m2.

 
 

Dėl paslaugų susisiekite su mumis: [email protected]

INOVACIJŲ KONSULTAVIMO PASLAUGOS

 • Informavimas apie išorines finansavimo priemones, vadybines technologines inovacijas, verslo modelius skaitmeninių technologijų produktams, skaitmeninimo tendencijas, mokymus/renginius
 • Konsultacijos ir/ar rekomendacijos MTEP, DIH, EDIH ir/ar technologinių (EIT, H2020 ar analogiškų) projektų rengimo ir/ar įgyvendinimo klausimais
 • Technologijų paieška (scouting) pasaulyje ir konsultavimas pasirenkant tinkamiausias technologijas ir technologinius sprendinius
 • Konsultavimas technologijų žinių perdavimo klausimais
 • Konsultavimas pasirenkant, diegiant ir palaikant skaitmenines vadybos ir gamybos valdymo sistemas (ERP, VVS, IVS, HR, DVS ir kt.)
 • Konsultavimas ieškant, pasirenkant, diegiant ir palaikant vadybines technologines inovacijas produktyvumui didinti
 • Technologijų taikomasis vystymas glaudžiai bendradarbiaujant verslui ir mokslo tyrimų ir studijų institutais (MSI), suvedant vienus su kitais ir tarpininkaujant; konsultavimas pasirenkant partnerius ir konsorciumus
 • Konsultavimas kuriant konkurencingus verslo modelius skaitmeninių technologijų produktams ar paslaugoms
 • Konsultavimas planavimo, strateginės plėtros, verslo skaitmeninimo strategijos parengimo klausimais komercializuojant skaitmeninių technologijų produktus ar paslaugas
 • Konsultavimas nustatant įmonės skaitmeninį lygį bei palyginimas nacionaliniu bei tarptautiniu mastu
 • Konsultacijos ir/ar rekomendacijos skaitmeninimo lygio padidinimui
 • Konsultacijos ir/ar rekomendacijos standartų, susijusių su inovacijomis, technologijomis, skaitmeninimu ir MTEP, naudojimo klausimais
 • Konsultacijos ir/ar rekomendacijos rengiant bendradarbiavimo, tyrimų, intelektinės nuosavybės ir kt. sutartis
 • Konsultacijos ir/ar rekomendacijos apie finansavimo šaltinius ir jų panaudojimo galimybes
 • Konsultavimą nematerialiojo turto nuosavybės teisių įsigijimo, apsaugos bei naudojimo, licencijų sutarčių ir standartų naudojimo klausimais
 • Pridėtinės gamybos (3D spausdinimo, greitųjų prototipų kūrimo, tiesioginės skaitmeninės gamybos, papildomos gamybos pagal pareikalavimą) konsultacijos ir/ar rekomendacijos

KONCEPCIJOS IR PROTOTIPAI

 • Koncepcijos skaitmeninimo lygio padidinimui parengimas
 • Skaitmeninimo lygio padidinimui reikalingo prototipo gamyba
 • Skaitmeninimo lygio padidinimui reikalingo prototipo ar prove of concept parengimas
 • Inovatyvaus/skaitmeninio/automatizuoto gaminio-prototipo atitikties ISO bei kitiems standartams įvertinimas
 • Inovatyvaus/skaitmeninio/automatizuoto gaminio-prototipo broko analizė, broko šalinimo, personalo kompetencijos kėlimo planų sudarymas
 • Ataskaitų, protokolų ir kitos dokumentacijos apie inovatyvų/skaitmeninį/automatizuotą gaminį diegimas į kliento skaitmeninę erdvę
 • Skaitmeninių vaizdų atpažinimo sistemų koncepcijų pasirinkimo konsultacijos ir projektavimas
 • Individualių robotizuotų skaitmeninių gamybos automatizavimo sprendimų koncepcijų pasirinkimo konsultacijos
 • Individualių robotizuotų skaitmeninių gamybos automatizavimo sistemų prototipų kūrimas
 • Robotinių ir VR/AR skaitmeninių gamybos sistemų sertifikavimas

RINKOTYRA

 • MTEP grįstų skaitmeninių technologijų/sprendinių potencialo, santykyje su rinkoje egzistuojančiais analogais ar substitutais komercinti, įvertinimas
 • MTEP grįstų skaitmeninių technologijų/sprendinių rinkos poreikio potencialo (rinkos segmentai, poreikio mastas ir kitimo tendencijos) įvertinimas
 • MTEP grįstų skaitmeninių technologijų/sprendinių komercinimo (technologijų perdavimo) instrumentų taikymo įvertinimas

 SKAITMENINIAI PRODUKTAI

 • Sistemų programavimo ir skaitmenizuotu perdavimo būdu prototipų gamybos paslaugos sudėtingiems išmaniesiems mikrogabaričiams gaminiams
 • IOT sistemų demonstravimo, poreikių sistematizavimo ir sprendimų projektavimo paslaugos
 • Veikančių skaitmenizuotų gamybos modulinių sistemų demonstravimas ir darbo su jomis konsultavimas
 • Maketų-prototipų testavimo aplinkos poveikio simuliavimo (Digital Twin technologija) bei tyrimo paslaugos
 • Skaitmeninių produktų prototipavimo-prototipinės gamybos projektavimo ir programavimo skaitmenizuotu būdu konsultacijos
 • Skaitmeninių technologijų analizė ir prototipavimai bei programavimo paslaugos automatizuojant, skaitmenizuojant veiklos arba įrengimų procesus
 • Konsultavimas pasirenkant, diegiant ir palaikant skaitmenines vadybos ir gamybos valdymo sistemas (ERP, VVS, IVS, HR, DVS ir kt.)

ELEKTRINĖS TRANSPORTO SISTEMOS, ROBOTIKOS ELEMENTAI, KOMPIUTERINĖ REGA: NUO KŪRIMO IKI GAMYBOS

 • Skaitmeninių 3D skenerių maketų mechaninės dalies gamyba, skenavimo galvutės pavarų kūrimas, gamyba ir išbandymai
 • Skaitmeninių 3D skenerių prototipų mechaninės dalies sukūrimas, gamyba, testavimas
 • Veikiančių skaitmenizuotų gamybos modulinių sistemų demonstravimas, ir darbo su jomis konsultavimas
 • Skaitmeninių 3D skenerių bandomosios serijos mechaninės dalies pagaminimas, pavarų patikimumo išbandymas
 • Atskirų automatizuotų kompiuterinės regos elementų maketų kūrimas, gamyba, testavimas
 • Atskirų prototipinės konvejerinės linijos elementų kūrimas, gamyba, testavimas
 • Atskirų robotizuotos ir/ar automatizuotos gamybos linijos elementų sukūrimas ir prototipų gamyba: griebtuvai, laikikliai, pozicionavimo sistemos, detalių kaupikliai, detalių padavimo mazgai, transportavimo elementai, surinkimo pozicijos, 3D vaizdų sistemos
 • Elektrinio transporto komponentų (variklis, dažnio keitiklis, valdymo kompiuteriai, baterijų dėžės) korpusų prototipų sukūrimas, gamyba, išbandymas įvertinant šiluminį režimą

ELEKTROS ENERGIJOS SKAITMENIZAVIMAS

 • Aukštos ir/ar žemos įtampos įrenginių, skirtų elektros energijos perdavimui ir paskirstymui, apsaugų skaitmenizavimas. Sistemos projektavimas ir/ar konfigūravimas/programavimas ir/ar testavimas. (paslauga apima tik vieną įrenginį)
 • Aukštos įtampos įrenginių, skirtų elektros energijos perdavimui ir paskirstymui, valdymo ir automatinių procesų skaitmenizavimas. Sistemos projektavimas ir/ar konfigūravimas/programavimas ir/ar testavimas. (Paslauga apima tik vieną įrenginį)
 • Aukštos ir žemos įtampos įrenginių, skirtų elektros energijos perdavimui ir paskirstymui, pirminės įrangos testavimas, skirtas matavimų skaitmenizavimui. Sistemos projektavimas ir/ar konfigūravimas/programavimas ir/ar testavimas. (Paslauga apima tik vieną įrenginį)
 • Aukštos ir žemos įtampos įrenginių, skirtų elektros energijos perdavimui ir paskirstymui stebėsenos, valdymo skaitmenizavimas, įgyvendinant nuotolinį valdymą, naudojant protokolų standartus. Sistemos projektavimas ir/ar konfigūravimas/programavimas ir/ar testavimas. (Paslauga apima tik vieną įrenginį)

INFRASTRUKTŪROS PASLAUGOS

 • Konferencijų ir susitikimų erdvės

Konferencijų salė „Synergy hall“, 50 žmonių. Konferencijų salėje yra garso ir vaizdo įranga, spartus „Wi-Fi“ ryšys, yra galimybė transliuoti renginį tiesiogiai ar padaryti renginio įrašą. Salės plotas – 62,7 m2.

Susitikimų kambarys „Ideas Room“, 10 žmonių. Susitikimų kambaryje yra garso ir vaizdo įranga, spartus „Wi-Fi“ ryšys, rašymo lenta. Plotas – 16,5 m2.

 • Biuro inovacijų erdvės
 • Gamybos inovacijų laboratorijos

Dėl paslaugų susisiekite su mumis [email protected]

 KAINODARA

UAB „Pažangios inovacijos“ (PI) ir Gamybos inovacijų slėniui prieinama laboratorinė ir kita įranga bei su ja susijusios paslaugos yra prieinamos SIC nariams bei trečioms šalims rinkos sąlygomis pagal PI paslaugų kainodarą.

PI Turto, kuris buvo įsigytas įgyvendinant Projektą, naudojimo paslaugos kaina, skaičiuojama remiantis šiomis patiriamomis dedamosiomis:

 • personalo, teikiančio MTEP paslaugas, darbo užmokestį ir su juo susijusias išlaidas (įmokos „Sodrai“, garantiniam fondui);
 • konkrečiam MTEP tyrimui, bandymui ir (ar) matavimui sunaudotų medžiagų, reagentų, įrangos, licencijų ir kitų priemonių išlaidas;
 • kitų paslaugų, kurios reikalingos atliekamam tyrimui, bandymui ir (ar) matavimui ir perkamos atskirai, kainą;
 • mokslinio tyrimo, bandymo ir (ar) matavimo slaptumo ir konfidencialumo užtikrinimo išlaidas;
 • administravimo (finansų ir apskaitos, valdymo, įrenginių eksplotavimo, rinkodaros) išlaidas;
 • atlikto mokslinio tyrimo, bandymo ir (ar) matavimo viešinimo (prireikus) išlaidas;
 • turto, MTEP įrangos ir paslaugų draudimo išlaidas;
 • komunalinių paslaugų išlaidas;
 • personalo kvalifikacijos kėlimo išlaidas;
 • MTEP laboratorinės ir kitos įrangos nusidėvėjimo ir metrologinės patikros sąnaudas;
 • patalpų, reikalingų įrangos eksploatavimui, nusidėvėjimo ir aptarnavimo ar nuomos sąnaudos;
 • kitas išlaidas, kurias nustato PI.

Kainodara patvirtinta UAB „Pažangios inovacijos“  2021-09-06 direktoriaus įsakymu Nr. PP21-021.

 • Gamybos laboratorijos ir administracinės patalpos iki 600 kvadratinių metrų su aukštomis lubomis 
 • Įrangos naudojimas
 • „Švaraus kambario“ erdvė (ang. clean room) elektronikos ar medicinos pramonės reikmėms
 • Suspausto oro kompresorinė
 • Krautuvas
 • Logistikos paslaugos
 • Patogus privažiavimas sunkiasvorei technikai, platūs ir aukšti vartai
 • Gamybos inovacijų konsultacijos: technologijų, įrangos, IT sprendimų, duomenų analizės, gamybinio proceso, produktų
 • Skaitmeninės brandos vertinimas, skaitmeninės transformacijos modeliavimas
 • Konsultacijos kuriant naujus produktus, procesus ar verslo modelius
 • Tinkamos komandos suformavimas, darbuotojų atranka
 • Verslo valdymo paslaugos ir konsultacijos: finansavimo pritraukimo, rinkodaros, teisės, personalo valdymo, buhalterijos, patentavimo, tinklaveikos
 • Galimybės dalyvauti Europos Sąjungos ir kitų organizacijų finansuojamuose projektuose kuriant naujus, inovatyvius skaitmeninių inovacijų produktus
 • Įvairios kitos konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius
 • Dalyvavimas Gamybos inovacijų slėnio ekosistemoje, renginiai inovacijų, skaitmenimo, technologijų, naujausios įrangos, robotikos, dirbtinio intelekto, daiktų interneto, automatizacijos, verslo valdymo sistemų, kitomis gamybos įmonėms aktualiomis temomis
 • Dalyvavimas Europos ir Lietuvos skaitmeninių inovacijų centrų veikloje
 • Konferencijų centras iki 50 žmonių, 2 posėdžių salės
 • Poilsio zona ant stogo, tinklinio aikštelė
 • Elektromobilių įkrovimo stotelės

Dėl Jums tinkamiausio sprendimo kreipkitės [email protected].

 • Gamybos laboratorijos ir administracinės patalpos iki 600 kvadratinių metrų su aukštomis lubomis
 • Gamybos inovacijų konsultacijos: technologijų, įrangos, IT sprendimų, duomenų analizės, gamybinio proceso, produktų
 • Konsultacijos kuriant naujus produktus, procesus ar verslo modelius
 • Sąlygos kurti ir išbandyti prototipus, atlikti bandymus ir eksperimentus
 • Verslo inkubavimas ir akseleravimas
 • Finansavimo pritraukimo konsultacijos
 • Tinkamos komandos suformavimas, darbuotojų atranka
 • Verslo valdymo konsultacijos: logistikos, rinkodaros, teisės, buhalterijos, patentavimo, tinklaveikos ir kitais klausimais
 • Įvairios kitos konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius
 • Įrangos naudojimas
 • Suspausto oro kompresorinė
 • Krautuvas
 • Patogus privažiavimas sunkiasvorei technikai, platūs ir aukšti vartai
 • „Švaraus kambario“ erdvė (ang. clean room) elektronikos ar medicinos pramonės reikmėms
 • Galimybės dalyvauti Europos Sąjungos ir kitų organizacijų finansuojamuose projektuose kuriant naujus, inovatyvius skaitmeninių inovacijų produktus
 • Dalyvavimas Gamybos inovacijų slėnio ekosistemoje, renginiai inovacijų, skaitmenimo, technologijų, finansavimo pritraukimo, rinkodaros, automatizacijos, verslo valdymo sistemų, kitomis startuoliams aktualiomis temomis
 • Dalyvavimas Europos ir Lietuvos skaitmeninių inovacijų centrų veikloje
 • Virtualaus biuro paslauga
 • Konferencijų centras iki 50 žmonių, 2 posėdžių salės
 • Poilsio zona ant stogo, tinklinio aikštelė
 • Elektromobilių įkrovimo stotelės

Dėl Jums tinkamiausio sprendimo kreipkitės [email protected].

 • Darbo vieta gamybos įmonių, inovacijų ir skaitmeninimo aplinkoje
 • Sąlygos kurti ir išbandyti prototipus, atlikti bandymus ir eksperimentus
 • Įrangos naudojimas
 • Konsultacijos inovacijų, technologijų, IT sprendimų srityse
 • Konsultacijos kuriant naujus produktus, procesus ar verslo modelius
 • Galimybės dalyvauti Europos Sąjungos ir kitų organizacijų finansuojamuose projektuose kuriant naujus, inovatyvius skaitmeninių inovacijų produktus
 • Įvairios kitos konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius
 • Dalyvavimas Gamybos inovacijų slėnio ekosistemoje, renginiai inovacijų, skaitmenimo, technologijų, robotikos, dirbtinio intelekto, daiktų interneto, automatizacijos, kitomis aktualiomis temomis
 • Virtualaus biuro paslauga
 • Poilsio zona ant stogo, tinklinio aikštelė
 • Elektromobilių įkrovimo stotelės

Dėl Jums tinkamiausio sprendimo kreipkitės [email protected].

Didelėms serijinę produkciją gaminančioms įmonėms nėra patogu imtis vienetinių užsakymų. Todėl ateikite išbandyti savo naujai sukurtas technologijas ar prototipus pas mus, mes veikiame principu „Ateik ir gamink!“

 • Vienetinių užsakymų, prototipų gamyba
 • Prototipo technologijos ir konstrukcinių sprendimų parinkimas
 • Prieiga prie įrangos prototipavimo veiklai
 • Infrastruktūra, būtina gamybos laboratorijai
 • Logistikos paslaugos
 • Patogus privažiavimas sunkiasvorei technikai, platūs ir aukšti vartai
 • Gamybos inovacijų konsultacijos: technologijų, įrangos, IT sprendimų, duomenų analizės, gamybinio proceso, produktų
 • Įvairios kitos konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius

Dėl Jums tinkamiausio sprendimo kreipkitės [email protected]

Didelėms serijinę produkciją gaminančioms įmonėms nėra patogu imtis vienetinių užsakymų. Todėl ateikite išbandyti savo naujai sukurtas technologijas ar prototipus pas mus, mes veikiame principu „Ateik ir gamink!“

 • Vienetinių užsakymų, prototipų gamyba
 • Įrangos naudojimas
 • Gamybos inovacijų konsultacijos: technologijų, įrangos, IT sistemų, procesų skaitmeninimo
 • Konsultacijos kuriant naujus produktus, procesus ar verslo modelius
 • Įvairios kitos konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius
 • Suspausto oro kompresorinė
 • Krautuvas
 • Logistikos paslaugos
 • Patogus privažiavimas sunkiasvorei technikai, platūs ir aukšti vartai

Dėl Jums tinkamiausio sprendimo kreipkitės [email protected].

 • Vienetinių užsakymų, prototipų gamyba
 • Įrangos naudojimas
 • Tinkamos komandos suformavimas, darbuotojų atranka
 • Konsultacijos kuriant naujus produktus, procesus ar verslo modelius
 • Prototipo technologijos ir konstrukcinių sprendimų parinkimas
 • Įvairios konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius 
 • Galimybės dalyvauti Europos Sąjungos ir kitų organizacijų finansuojamuose projektuose kuriant naujus, inovatyvius skaitmeninių inovacijų produktus
 • Įvairios kitos konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius 
 • Dalyvavimas Gamybos inovacijų slėnio ekosistemoje, renginiai inovacijų, skaitmenimo, technologijų, robotikos, dirbtinio intelekto, daiktų interneto, automatizacijos, kitomis aktualiomis temomis
 • Suspausto oro kompresorinė
 • Krautuvas
 • Logistikos paslaugos
 • Patogus privažiavimas sunkiasvorei technikai, platūs vartai

Dėl Jums tinkamiausio sprendimo kreipkitės [email protected].

 • Vienetinių užsakymų, prototipų gamyba
 • Įrangos naudojimas
 • Konsultacijos kuriant naujus produktus, procesus ar verslo modelius
 • Galimybės dalyvauti Europos Sąjungos ir kitų organizacijų finansuojamuose projektuose kuriant naujus, inovatyvius skaitmeninių inovacijų produktus
 • Įvairios kitos konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius 
 • Suspausto oro kompresorinė
 • Krautuvas
 • Logistikos paslaugos
 • Patogus privažiavimas sunkiasvorei technikai, platūs ir aukšti vartai

Dėl Jums tinkamiausio sprendimo kreipkitės [email protected].

 • Tinkama saugi aplinka gamybos technologijoms demonstruoti
 • Su jūsų įranga dirbs tik kompetentingi specialistai
 • Demonstracinei įrangai pritaikomos patalpos
 • Galimybė įrangą naudoti demonstracinei gamybai
 • Galimybė įrangą naudoti mokymams
 • Laboratorinių testavimų paslaugos
 • Galima iki 50 proc. valstybės parama koncepcijų patvirtinimo (proof of concept) veikloms
 • Galimybė darbuotojams įsitraukti į inovacijų konsultavimo procesą
 • Bendradarbystės erdvės įrangos operatoriams
 • Renginių organizavimo paslaugos
 • Įvairios konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius 
 • Patogus privažiavimas sunkiasvorei technikai, platūs ir aukšti vartai
 • Krautuvas
Dėl Jums tinkamiausio sprendimo kreipkitės [email protected].

 • 2D ir 3D vaizdo atpažinimo sistemų, sujungtų su skaitmeninių gamybos automatizavimo sprendimais, prototipų kūrimas;
 • Ataskaitų ir protokolų rengimas;
 • Bendrųjų reikalų tvarkymo, atstovavimo, techninės infrastruktūrų priežiūros, saugos darbe, elektros saugos ir gaisrinės saugos organizavimas;
 • „Digital Twin“ (skaitmeninio dvynio) technologijos, kūrimo, programavimo, prototipų gamybos paslaugos;
 • Elektros perdavimo įrenginių apsaugų skaitmenizavimas;
 • Elektros perdavimo įrenginių valdymo ir automatinių procesų skaitmenizavimas;
 • Elektros perdavimo įrenginių nuotolinio valdymo įgyvendinimas;
 • Elektros perdavimo pirminės įrangos testavimas;
 • Elektrinio transporto komponentų, tvirtinimo mazgų ir elementų prototipų gamyba;
 • Elektromobilio sistemų mechaninės ir skaitmeninės dalių sąsajų bandomosios partijos gamyba;
 • Finansavimo pritraukimo galimybių konsultacijos;
 • Gaminio atitikties standartams įvertinimas;
 • Gaminio broko analizė;
 • IOT (daiktų interneto) sprendimų integravimo į gamyklų infrastruktūras ir susiejimo su gamybos technologiniu procesu paslaugos;
 • Įmonės akseleravimas;
 • Įmonės inkubavimas;
 • Įmonės skaitmeninio lygio nustatymas;
 • Kompiuterinės regos elementų maketų kūrimo paslaugos;
 • Konsultavimas apie skaitmenizuotas gamybos modulines sistemas;
 • Konsultavimas apie skaitmenines vadybos ir gamybos valdymo sistemas;
 • Konsultavimas pasirenkant partnerius ir konsorciumus;
 • Konsultavimas apie skaitmeninius produktų prototipus;
 • Konvejerinės linijos skaitmeninimo ir duomenų surinkimo elementų kūrimo paslaugos;
 • Mokymo programų, seminarų ir konferencijų organizavimas;
 • Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (METP, MTEPI) skatinimo konsultacijos ir paslaugos;
 • Pramonė 4.0 ir Pramonė 5.0 konsultacijos;
 • Pramoninių skaitmeninių 3D skenerių prototipų gamyba ir demonstravimas;
 • Pridėtinės ir 3D projektavimo gamybos konsultacijos;
 • Procesų skaitmenizacijos ir skaitmeninių technologijų analizės ir prototipavimo paslaugos;
 • Rinkodaros ir veiklos skatinimo paslaugos;
 • Robotizuotų skaitmeninių gamybos automatizavimo sprendimų prototipų pritaikymo konsultacijos;
 • Robotizuotos / automatizuotos gamybos linijos elementų kūrimas ir prototipų gamyba;
 • Robotizuotos / automatizuotos, skaitmenizuotos gamybos linijos segmento gamyba;
 • Robotizuotų skaitmeninių gamybos automatizavimo sprendimų, lanksčiosios gamybinėms sistemoms koncepcijos, konsultacijos ir prototipų projektavimas;
 • Robotizuotų gamybos lanksčiųjų sistemų skaitmeninio dvynio kūrimas;
 • Skaitmeninių 3D skenerių maketų ir bandomosios partijos gamyba ir demonstravimas;
 • Skaitmeninis auditas;
 • Skaitmeninių gamybos sistemų sertifikavimas;
 • Skaitmeninio lygio kėlimo konsultacijos;
 • Skaitmeninių technologinių inovacijų projektų rengimo konsultacijos;
 • Skaitmeninių technologijų / sprendinių potencialo / poreikio / komercinimo rinkotyra;
 • Skaitmeninių vaizdų atpažinimo koncepcijų konsultacijos;
 • Specializuotos ir prie poreikių pritaikytos inovacijų paramos ir verslo rėmimo paslaugos;
 • Standartų taikymo konsultacijos;
 • Sutarčių rengimo technologijų srityje konsultacijos;
 • Technologijų demonstravimo paslaugos;
 • Technologinių inovacijų palaikymo konsultacijos;
 • Technologinių sprendimų konsultacijos;
 • Technologinių žinių perdavimo konsultacijos;
 • Verslo modelio konsultacijos;
 • Verslo skaitmeninimo plėtros konsultacijos.

Dėl Jums aktualių paslaugų kreipkitės [email protected].