Paslaugos

Gamybos inovacijų slėnio Vilniuje ir Kaune teikiamos paslaugos:

 • 2D ir 3D vaizdo atpažinimo sistemų, sujungtų su skaitmeninių gamybos automatizavimo sprendimais, prototipų kūrimas;
 • Ataskaitų ir protokolų rengimas;
 • Bendrųjų reikalų tvarkymo, atstovavimo, techninės infrastruktūrų priežiūros, saugos darbe, elektros saugos ir gaisrinės saugos organizavimas;
 • Dirbtinio intelekto sprendimai ir konsultacijos;
 • „Digital Twin“ (skaitmeninio dvynio) technologijos, kūrimo, programavimo, prototipų gamybos paslaugos;
 • Elektros perdavimo įrenginių apsaugų skaitmenizavimas;
 • Elektros perdavimo įrenginių valdymo ir automatinių procesų skaitmenizavimas;
 • Elektros perdavimo įrenginių nuotolinio valdymo įgyvendinimas;
 • Elektros perdavimo pirminės įrangos testavimas;
 • Elektrinio transporto komponentų, tvirtinimo mazgų ir elementų prototipų gamyba;
 • Elektromobilio sistemų mechaninės ir skaitmeninės dalių sąsajų bandomosios partijos gamyba;
 • Finansavimo pritraukimo galimybių konsultacijos;
 • Gaminio atitikties standartams įvertinimas;
 • Gaminio broko analizė;
 • IOT (daiktų interneto) sprendimų integravimo į gamyklų infrastruktūras ir susiejimo su gamybos technologiniu procesu paslaugos;
 • Įmonės akseleravimas;
 • Įmonės inkubavimas;
 • Įmonės skaitmeninio lygio nustatymas;
 • Kompiuterinės regos elementų maketų kūrimo paslaugos;
 • Koncepcijų (techninių) rengimas;
 • Koncepto patikrinimas (ang. prove of concept);
 • Konsultavimas apie skaitmenizuotas gamybos modulines sistemas;
 • Konsultavimas apie skaitmenines vadybos ir gamybos valdymo sistemas;
 • Konsultavimas pasirenkant partnerius ir konsorciumus;
 • Konsultavimas apie skaitmeninius produktų prototipus;
 • Konvejerinės linijos skaitmeninimo ir duomenų surinkimo elementų kūrimo paslaugos;
 • Mokymo programų, seminarų ir konferencijų organizavimas;
 • Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (METP, MTEPI) skatinimo konsultacijos ir paslaugos; 
 • Pramonė 4.0 ir Pramonė 5.0 konsultacijos;
 • Pramoninių skaitmeninių 3D skenerių prototipų gamyba ir demonstravimas;
 • Pridėtinės ir 3D projektavimo gamybos konsultacijos;
 • Procesų skaitmenizacijos ir skaitmeninių technologijų analizės ir prototipavimo paslaugos;
 • Rinkodaros ir verslo plėtros paslaugos;
 • Robotizuotų skaitmeninių gamybos automatizavimo sprendimų prototipų pritaikymo konsultacijos;
 • Robotizuotos / automatizuotos gamybos linijos elementų kūrimas ir prototipų gamyba;
 • Robotizuotos / automatizuotos, skaitmenizuotos gamybos linijos segmento gamyba;
 • Robotizuotų skaitmeninių gamybos automatizavimo sprendimų, lanksčiosios gamybinėms sistemoms koncepcijos, konsultacijos ir prototipų projektavimas; 
 • Robotizuotų gamybos lanksčiųjų sistemų skaitmeninio dvynio kūrimas;
 • Skaitmeninių 3D skenerių maketų ir bandomosios partijos gamyba ir demonstravimas;
 • Skaitmeninis auditas;
 • Skaitmeninių gamybos sistemų sertifikavimas;
 • Skaitmeninio lygio kėlimo konsultacijos;
 • Skaitmeninių technologinių inovacijų projektų rengimo konsultacijos;
 • Skaitmeninių technologijų / sprendinių potencialo / poreikio / komercinimo rinkotyra;
 • Skaitmeninių vaizdų atpažinimo koncepcijų konsultacijos;
 • Specializuotos ir prie poreikių pritaikytos inovacijų paramos ir verslo rėmimo paslaugos;
 • Standartų taikymo konsultacijos;
 • Sutarčių rengimo technologijų srityje konsultacijos;
 • Tinklaveika Lietuvoje ir užsienyje;
 • Technologijų demonstravimo paslaugos;
 • Technologinių inovacijų palaikymo konsultacijos;
 • Technologinių sprendimų konsultacijos;
 • Technologinių žinių perdavimo konsultacijos;
 • Verslo modelio konsultacijos;
 • Verslo skaitmeninimo plėtros konsultacijos.

Dėl Jums aktualių paslaugų kreipkitės info@manuvalley.tech.

 

 • Gamybos laboratorijos ir administracinės patalpos iki 600 kvadratinių metrų su aukštomis lubomis 
 • Įrangos naudojimas
 • „Švaraus kambario“ erdvė (ang. clean room) elektronikos ar medicinos pramonės reikmėms
 • Suspausto oro kompresorinė
 • Krautuvas
 • Logistikos paslaugos
 • Patogus privažiavimas sunkiasvorei technikai, platūs ir aukšti vartai
 • Gamybos inovacijų konsultacijos: technologijų, įrangos, IT sprendimų, duomenų analizės, gamybinio proceso, produktų
 • Skaitmeninės brandos vertinimas, skaitmeninės transformacijos modeliavimas
 • Konsultacijos kuriant naujus produktus, procesus ar verslo modelius
 • Tinkamos komandos suformavimas, darbuotojų atranka
 • Verslo valdymo paslaugos ir konsultacijos: finansavimo pritraukimo, rinkodaros, teisės, personalo valdymo, buhalterijos, patentavimo, tinklaveikos
 • Galimybės dalyvauti Europos Sąjungos ir kitų organizacijų finansuojamuose projektuose kuriant naujus, inovatyvius skaitmeninių inovacijų produktus
 • Įvairios kitos konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius
 • Dalyvavimas Gamybos inovacijų slėnio ekosistemoje, renginiai inovacijų, skaitmenimo, technologijų, naujausios įrangos, robotikos, dirbtinio intelekto, daiktų interneto, automatizacijos, verslo valdymo sistemų, kitomis gamybos įmonėms aktualiomis temomis
 • Dalyvavimas Europos ir Lietuvos skaitmeninių inovacijų centrų veikloje
 • Konferencijų centras iki 50 žmonių, 2 posėdžių salės
 • Poilsio zona ant stogo, tinklinio aikštelė
 • Elektromobilių įkrovimo stotelės

Dėl Jums tinkamiausio sprendimo kreipkitės info@manuvalley.tech.

 • Gamybos laboratorijos ir administracinės patalpos iki 600 kvadratinių metrų su aukštomis lubomis
 • Gamybos inovacijų konsultacijos: technologijų, įrangos, IT sprendimų, duomenų analizės, gamybinio proceso, produktų
 • Konsultacijos kuriant naujus produktus, procesus ar verslo modelius
 • Sąlygos kurti ir išbandyti prototipus, atlikti bandymus ir eksperimentus
 • Verslo inkubavimas ir akseleravimas
 • Finansavimo pritraukimo konsultacijos
 • Tinkamos komandos suformavimas, darbuotojų atranka
 • Verslo valdymo konsultacijos: logistikos, rinkodaros, teisės, buhalterijos, patentavimo, tinklaveikos ir kitais klausimais
 • Įvairios kitos konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius
 • Įrangos naudojimas
 • Suspausto oro kompresorinė
 • Krautuvas
 • Patogus privažiavimas sunkiasvorei technikai, platūs ir aukšti vartai
 • „Švaraus kambario“ erdvė (ang. clean room) elektronikos ar medicinos pramonės reikmėms
 • Galimybės dalyvauti Europos Sąjungos ir kitų organizacijų finansuojamuose projektuose kuriant naujus, inovatyvius skaitmeninių inovacijų produktus
 • Dalyvavimas Gamybos inovacijų slėnio ekosistemoje, renginiai inovacijų, skaitmenimo, technologijų, finansavimo pritraukimo, rinkodaros, automatizacijos, verslo valdymo sistemų, kitomis startuoliams aktualiomis temomis
 • Dalyvavimas Europos ir Lietuvos skaitmeninių inovacijų centrų veikloje
 • Virtualaus biuro paslauga
 • Konferencijų centras iki 50 žmonių, 2 posėdžių salės
 • Poilsio zona ant stogo, tinklinio aikštelė
 • Elektromobilių įkrovimo stotelės

Dėl Jums tinkamiausio sprendimo kreipkitės info@manuvalley.tech.

 • Darbo vieta gamybos įmonių, inovacijų ir skaitmeninimo aplinkoje
 • Sąlygos kurti ir išbandyti prototipus, atlikti bandymus ir eksperimentus
 • Įrangos naudojimas
 • Konsultacijos inovacijų, technologijų, IT sprendimų srityse
 • Konsultacijos kuriant naujus produktus, procesus ar verslo modelius
 • Galimybės dalyvauti Europos Sąjungos ir kitų organizacijų finansuojamuose projektuose kuriant naujus, inovatyvius skaitmeninių inovacijų produktus
 • Įvairios kitos konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius
 • Dalyvavimas Gamybos inovacijų slėnio ekosistemoje, renginiai inovacijų, skaitmenimo, technologijų, robotikos, dirbtinio intelekto, daiktų interneto, automatizacijos, kitomis aktualiomis temomis
 • Virtualaus biuro paslauga
 • Poilsio zona ant stogo, tinklinio aikštelė
 • Elektromobilių įkrovimo stotelės

Dėl Jums tinkamiausio sprendimo kreipkitės info@manuvalley.tech.

Didelėms serijinę produkciją gaminančioms įmonėms nėra patogu imtis vienetinių užsakymų. Todėl ateikite išbandyti savo naujai sukurtas technologijas ar prototipus pas mus, mes veikiame principu „Ateik ir gamink!“

 • Vienetinių užsakymų, prototipų gamyba
 • Prototipo technologijos ir konstrukcinių sprendimų parinkimas
 • Prieiga prie įrangos prototipavimo veiklai
 • Infrastruktūra, būtina gamybos laboratorijai
 • Logistikos paslaugos
 • Patogus privažiavimas sunkiasvorei technikai, platūs ir aukšti vartai
 • Gamybos inovacijų konsultacijos: technologijų, įrangos, IT sprendimų, duomenų analizės, gamybinio proceso, produktų
 • Įvairios kitos konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius

Dėl Jums tinkamiausio sprendimo kreipkitės info@manuvalley.tech

Didelėms serijinę produkciją gaminančioms įmonėms nėra patogu imtis vienetinių užsakymų. Todėl ateikite išbandyti savo naujai sukurtas technologijas ar prototipus pas mus, mes veikiame principu „Ateik ir gamink!“

 • Vienetinių užsakymų, prototipų gamyba
 • Įrangos naudojimas
 • Gamybos inovacijų konsultacijos: technologijų, įrangos, IT sistemų, procesų skaitmeninimo
 • Konsultacijos kuriant naujus produktus, procesus ar verslo modelius
 • Įvairios kitos konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius
 • Suspausto oro kompresorinė
 • Krautuvas
 • Logistikos paslaugos
 • Patogus privažiavimas sunkiasvorei technikai, platūs ir aukšti vartai

Dėl Jums tinkamiausio sprendimo kreipkitės info@manuvalley.tech.

 • Vienetinių užsakymų, prototipų gamyba
 • Įrangos naudojimas
 • Tinkamos komandos suformavimas, darbuotojų atranka
 • Konsultacijos kuriant naujus produktus, procesus ar verslo modelius
 • Prototipo technologijos ir konstrukcinių sprendimų parinkimas
 • Įvairios konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius 
 • Galimybės dalyvauti Europos Sąjungos ir kitų organizacijų finansuojamuose projektuose kuriant naujus, inovatyvius skaitmeninių inovacijų produktus
 • Įvairios kitos konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius 
 • Dalyvavimas Gamybos inovacijų slėnio ekosistemoje, renginiai inovacijų, skaitmenimo, technologijų, robotikos, dirbtinio intelekto, daiktų interneto, automatizacijos, kitomis aktualiomis temomis
 • Suspausto oro kompresorinė
 • Krautuvas
 • Logistikos paslaugos
 • Patogus privažiavimas sunkiasvorei technikai, platūs vartai

Dėl Jums tinkamiausio sprendimo kreipkitės info@manuvalley.tech.

 • Vienetinių užsakymų, prototipų gamyba
 • Įrangos naudojimas
 • Konsultacijos kuriant naujus produktus, procesus ar verslo modelius
 • Galimybės dalyvauti Europos Sąjungos ir kitų organizacijų finansuojamuose projektuose kuriant naujus, inovatyvius skaitmeninių inovacijų produktus
 • Įvairios kitos konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius 
 • Suspausto oro kompresorinė
 • Krautuvas
 • Logistikos paslaugos
 • Patogus privažiavimas sunkiasvorei technikai, platūs ir aukšti vartai

Dėl Jums tinkamiausio sprendimo kreipkitės info@manuvalley.tech.

 • Tinkama saugi aplinka gamybos technologijoms demonstruoti
 • Su jūsų įranga dirbs tik kompetentingi specialistai
 • Demonstracinei įrangai pritaikomos patalpos
 • Galimybė įrangą naudoti demonstracinei gamybai
 • Galimybė įrangą naudoti mokymams
 • Laboratorinių testavimų paslaugos
 • Galima iki 50 proc. valstybės parama koncepcijų patvirtinimo (proof of concept) veikloms
 • Galimybė darbuotojams įsitraukti į inovacijų konsultavimo procesą
 • Bendradarbystės erdvės įrangos operatoriams
 • Renginių organizavimo paslaugos
 • Įvairios konsultacijos ir paslaugos pagal jūsų poreikius 
 • Patogus privažiavimas sunkiasvorei technikai, platūs ir aukšti vartai
 • Krautuvas
Dėl Jums tinkamiausio sprendimo kreipkitės info@manuvalley.tech.

 • 2D ir 3D vaizdo atpažinimo sistemų, sujungtų su skaitmeninių gamybos automatizavimo sprendimais, prototipų kūrimas;
 • Ataskaitų ir protokolų rengimas;
 • Bendrųjų reikalų tvarkymo, atstovavimo, techninės infrastruktūrų priežiūros, saugos darbe, elektros saugos ir gaisrinės saugos organizavimas;
 • „Digital Twin“ (skaitmeninio dvynio) technologijos, kūrimo, programavimo, prototipų gamybos paslaugos;
 • Elektros perdavimo įrenginių apsaugų skaitmenizavimas;
 • Elektros perdavimo įrenginių valdymo ir automatinių procesų skaitmenizavimas;
 • Elektros perdavimo įrenginių nuotolinio valdymo įgyvendinimas;
 • Elektros perdavimo pirminės įrangos testavimas;
 • Elektrinio transporto komponentų, tvirtinimo mazgų ir elementų prototipų gamyba;
 • Elektromobilio sistemų mechaninės ir skaitmeninės dalių sąsajų bandomosios partijos gamyba;
 • Finansavimo pritraukimo galimybių konsultacijos;
 • Gaminio atitikties standartams įvertinimas;
 • Gaminio broko analizė;
 • IOT (daiktų interneto) sprendimų integravimo į gamyklų infrastruktūras ir susiejimo su gamybos technologiniu procesu paslaugos;
 • Įmonės akseleravimas;
 • Įmonės inkubavimas;
 • Įmonės skaitmeninio lygio nustatymas;
 • Kompiuterinės regos elementų maketų kūrimo paslaugos;
 • Konsultavimas apie skaitmenizuotas gamybos modulines sistemas;
 • Konsultavimas apie skaitmenines vadybos ir gamybos valdymo sistemas;
 • Konsultavimas pasirenkant partnerius ir konsorciumus;
 • Konsultavimas apie skaitmeninius produktų prototipus;
 • Konvejerinės linijos skaitmeninimo ir duomenų surinkimo elementų kūrimo paslaugos;
 • Mokymo programų, seminarų ir konferencijų organizavimas;
 • Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (METP, MTEPI) skatinimo konsultacijos ir paslaugos;
 • Pramonė 4.0 ir Pramonė 5.0 konsultacijos;
 • Pramoninių skaitmeninių 3D skenerių prototipų gamyba ir demonstravimas;
 • Pridėtinės ir 3D projektavimo gamybos konsultacijos;
 • Procesų skaitmenizacijos ir skaitmeninių technologijų analizės ir prototipavimo paslaugos;
 • Rinkodaros ir veiklos skatinimo paslaugos;
 • Robotizuotų skaitmeninių gamybos automatizavimo sprendimų prototipų pritaikymo konsultacijos;
 • Robotizuotos / automatizuotos gamybos linijos elementų kūrimas ir prototipų gamyba;
 • Robotizuotos / automatizuotos, skaitmenizuotos gamybos linijos segmento gamyba;
 • Robotizuotų skaitmeninių gamybos automatizavimo sprendimų, lanksčiosios gamybinėms sistemoms koncepcijos, konsultacijos ir prototipų projektavimas;
 • Robotizuotų gamybos lanksčiųjų sistemų skaitmeninio dvynio kūrimas;
 • Skaitmeninių 3D skenerių maketų ir bandomosios partijos gamyba ir demonstravimas;
 • Skaitmeninis auditas;
 • Skaitmeninių gamybos sistemų sertifikavimas;
 • Skaitmeninio lygio kėlimo konsultacijos;
 • Skaitmeninių technologinių inovacijų projektų rengimo konsultacijos;
 • Skaitmeninių technologijų / sprendinių potencialo / poreikio / komercinimo rinkotyra;
 • Skaitmeninių vaizdų atpažinimo koncepcijų konsultacijos;
 • Specializuotos ir prie poreikių pritaikytos inovacijų paramos ir verslo rėmimo paslaugos;
 • Standartų taikymo konsultacijos;
 • Sutarčių rengimo technologijų srityje konsultacijos;
 • Technologijų demonstravimo paslaugos;
 • Technologinių inovacijų palaikymo konsultacijos;
 • Technologinių sprendimų konsultacijos;
 • Technologinių žinių perdavimo konsultacijos;
 • Verslo modelio konsultacijos;
 • Verslo skaitmeninimo plėtros konsultacijos.

Dėl Jums aktualių paslaugų kreipkitės info@manuvalley.tech.