Klasteris

Inovatyvios gamybos klasteris

Inovatyvios gamybos klasteris

Klasteris įkurtas 2019 m. Pagrindinis jo tikslas – sujungti skirtingo dydžio įmones, akademinę bendruomenę, asociacijas ir kitas organizacijas į gamybos inovacijų lyderių klubą. Klasterio nariai siekia:

 • didinti horizontalią ir vertikalią gamybos pramonės sričių tarpusavio integraciją; 
 • siekti pramonės transformacijos į aukštųjų ir vidutinių aukštųjų technologijų pramonę per skaitmeninių ir žaliųjų technologijų kūrimą ir diegimą; 
 • didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą ir eksportą; 
 • kurti prielaidas Klasterio narių ir viso šalies gamybos sektoriaus tarptautinio konkurencingumo didinimui.

Inovatyvios gamybos klasteris siekia tapti tarptautiniu klasteriu ir taip atverti daugiau galimybių jo narių tarptautinei plėtrai ir veikloms. 

Pagrindinės Klasterio veiklos sritys yra šios:

 • Bendros MTEP infrastruktūros plėtra;
 • Tarptautinė tinklaveika ir partnerių paieška; 
 • Finansavimo projektų konstravimas, finansavimo paieška; 
 • Klasterinių projektų inicijavimas; 
 • Narių interesų atstovavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu; 
 • Bendri darbuotojų kompetencijų ugdymo renginiai;
 • Bendri rinkodaros projektai; 
 • Inovacijų skatinimo gamyboje politikos gairių kūrimas, viešinimas, populiarinimas; 
 • Gamybos skaitmeninimo projektai. 

Klasterio steigėjai yra UAB „Pažangios inovacijos“ (klasterio koordinatorius), UAB „BaltLED“, UAB „Precizika Metrology“ ir UAB „Aedilis“.

Klasterio nariai:

Norintys plačiau sužinoti apie Klasterio veiklą ir tapti jo nariais, kviečiami susisiekti su Klasterio koordinatore Jolanta Zubkauskiene el. paštu [email protected].