Ekosistema

Mes kuriame inovacijų ekosistemą – įmonių ir mokslo įstaigų tinklą, kurio nariai dalinasi idėjomis, bendradarbiauja gamybos srityje siekiant sukurti naujas technologijas ir produktus rinkai, kartu vysto projektinę ir MTEP veiklą.

Mūsų ekosistemą sudaro Skaitmeninio inovacijų centro (SIC) nariai (18) ir Inovatyvios gamybos klasterio nariai (24).

Ekosistemos koordinatorius yra skaitmeninių ir robotikos sprendimų kompanija UAB „Pažangios Inovacijos“.

Mūsų ekosistema nuolat auga. Jeigu domitės galimybėmis tapti mūsų bendruomenės nariais, prašome susisiekti [email protected]

SIC nariai

Skaitmeninių inovacijų centre Vilniuje ir Kaune veikia šie SIC nariai:

Gamybos inovacijų slėnio koordinatorius – UAB „Pažangios inovacijos“.

Inovatyvios gamybos klasteris

Klasteris įkurtas 2020 m. Pagrindinis jo tikslas – sujungti skirtingo dydžio įmones, akademinę bendruomenę, asociacijas ir kitas organizacijas į gamybos inovacijų lyderių klubą. Klasterio nariai siekia:

 • didinti horizontalią ir vertikalią gamybos pramonės sričių tarpusavio integraciją; 
 • siekti pramonės transformacijos į aukštųjų ir vidutinių aukštųjų technologijų pramonę per skaitmeninių ir žaliųjų technologijų kūrimą ir diegimą; 
 • didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą ir eksportą; 
 • kurti prielaidas Klasterio narių ir viso šalies gamybos sektoriaus tarptautinio konkurencingumo didinimui.

Inovatyvios gamybos klasteris siekia tapti tarptautiniu klasteriu ir taip atverti daugiau galimybių jo narių tarptautinei plėtrai ir veikloms. 

Pagrindinės Klasterio veiklos sritys yra šios:

 • Bendros MTEP infrastruktūros plėtra 
 • Tarptautinė tinklaveika ir partnerių paieška 
 • Finansavimo projektų konstravimas, finansavimo paieška 
 • Klasterinių projektų iniciavimas 
 • Narių interesų atstovavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu 
 • Bendri darbuotojų kompetencijų ugdymo renginiai
 • Bendri rinkodaros projektai 
 • Inovacijų skatinimo gamyboje politikos gairių kūrimas, viešinimas, populiarinimas 
 • Gamybos skaitmeninimo projektai 

Klasteris yra Mokslo inovacijų ir technologijų agentūros INOLINK projekto dalyvis. 

Klasterio steigėjai yra UAB „Pažangios inovacijos“ (Klasterio koordinatorius), UAB „BaltLED“, UAB „Precizika Metrology“ ir UAB „Aedilis“.

Klasterio nariai:

 

 

Profesionalūs Gamybos inovacijų slėnio partneriai, SIC ir klasterio nariai suteiks visas jums aktualias paslaugas ir konsultacijas.