UAB „Sprana“ tapo Gamybos inovacijų slėnio klasterio nare

UAB „Sprana“ tapo Gamybos inovacijų slėnio klasterio nare

Prie jau esančių Inovatyvios gamybos klasterio narių prisijungė analitikos įmonė „Sprana“. Įmonė yra taikomosios molekulinės spektroskopijos (UV-Vis-NIR-MIR) ir kompiuterinės regos (angl. machine vision) technologijų ekspertai, teikiantys procesų analitinių technologijų (PAT) sprendimus.

UAB „Sprana“ veikla apima spektroskopinių bei vaizdo stebėjimo ir atpažinimo analitinių instrumentų ir kalibracinių metodų kūrimą bei vystymą, taip pat mokslinius tyrimus šiose srityse. Pagrindinė specializacijos sritis – pritaikyti technologinius metodus pramoniniams procesams ir srautams analizuoti ir produkcijos kokybei kontroliuoti. Įmonėje naudojami spektroskopiniai srautiniai analizatoriai yra skirti pilnos sudėties koncentracijos matavimui skystose terpėse. Taip siekiama išlaikyti produkcijos standartą nenukrypstant nuo reikalaujamos normos ir kokybės.

UAB „Sprana“ direktorius Mindaugas Steponavičius tiki, kad dalyvavimas Inovatyvios gamybos klasteryje bus visapusiškai naudingas: „Šiuo metu esame aktyvūs pasaulinėje azotinių trąšų industrijoje, turime PAT sprendimus KAS (UAN) skystų trąšų koncentracijų analizei realiu laiku NIrSpec, greitu laiku pristatysime rinkai AdBlue koncentracijų PAT ir laboratorinius „benchtop“ prietaisus. Taip pat turime kompiuterinės regos sprendimus plastiko ir stiklo pluošto pramonėms,  PET preformų spalvos kokybės užtikrinimo in-line sistemos PSIS ir stiklo pluošto kokybės užtikrinimo sistemą ASIS. Gamybos inovacijų slėnis yra tinkama vieta kurti naujus PAT-proceso analizės sprendimus pasaulinei rinkai, tikime, kad pasieksime tiek savų tikslų, įsitvirtinant pasaulinėse trąšų, chemijos, vandenvalos, naftos ir maisto pramonėse su PAT sprendimais, tiek drauge su Slėnio komanda ir kitomis Klasterio įmonėmis įsijungsime į visapusiškai naudingus tarptautinius projektus.“
Šiuo metu Gamybos inovacijų slėnio klasterio nariais yra jo steigėjai bendrovės „Aedilis“, „BaltLed“, „Pažangios inovacijos“, „Prezicika Metrology“ ir „Proftools“, taip pat UAB „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“, UAB „Dirbtinis intelektas pramonei“, UAB „Aerodiagnostika“. Netrukus bus pristatyti ir kiti nauji Klasterio nariai.