UAB „Precizika Metrology“ suteiktas Inovatyvios įmonės statusas

UAB „Precizika Metrology“ suteiktas Inovatyvios įmonės statusas

Gamybos inovacijų slėnio partnerei ir Inovatyvios gamybos klasterio narei UAB „Precizika Metrology“ suteiktas Inovatyvios įmonės statusas.

Šis statusas patvirtina, kad įmonė turi gebėjimus savarankiškai identifikuoti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) ir atskirti MTEP veiklas nuo kitų susijusių įmonės vykdomų veiklų.

Šiuo metu tokį statusą turi tik 13 Lietuvos įmonių. Tarp jų ir dar viena Gamybos inovacijų slėnio partnerė – UAB „Elinta“.