UAB „Dirbtinis intelektas pramonei“ tapo Gamybos inovacijų slėnio klasterio nare

Inovatyvios gamybos klasterio, dar vadinamo Gamybos inovacijų slėnio klasteriu, nare tapo pramonės skaitmenizacijos ir dirbtinio intelekto sprendimus teikianti UAB „Dirbtinis intelektas pramonei“. 

Kaip sako bendrovės direktorius Giedrius Askoldavičius, gamybos procesų skaitmenizavimas ir automatizavimas yra esminės efektyvumo ir konkurencingumo sąlygos. „Dirbtinio intelekto technologijos leidžia plačiau integruoti įmonių turimus duomenis pasiekiant itin aukštą planavimo sprendimų kokybę, sudaro prielaidas transformuoti ir optimizuoti gamybos planavimo ir valdymo veiklas. Siekiame geriau pažinti savo klientus, su gamybininkais dalintis dirbtinio intelekto sprendimų taikymo ir technologijų transformacijos žiniomis, taip pat pasiūlyti inovatyvius gamybos procesų planavimo ir valdymo įrankius. Dalyvaudami Klasteryje kartu tikimės gauti kvalifikuotas ekspertų konsultacijas, rasti partnerių dalyvauti bendruose projektuose, integruotis į europines inovacijų platformas“, – apie savo indėlį ir tikslus dalyvaujant Klasteryje pasakoja G. Askoldavičius.

Šiuo metu Klasterio narėmis yra 7 įmonės. Be steigėjų Klasterio nare yra ir UAB „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“. 

Pradėdami Gamybos inovacijų slėnio projektą jo partneriai bendrovės „Aedilis“, „BaltLed“, „Pažangios inovacijos“, „Prezicika Metrology“ ir „Proftools“ 2020 m. balandžio 27 d. kartu suformavo ir Inovatyvios gamybos klasterį. Klasterio tikslas – apjungti gamybos srityje veikiančias organizacijas ir drauge siekti didinti horizontalią ir vertikalią gamybos pramonės sričių tarpusavio integraciją; per skaitmeninių ir žaliųjų technologijų kūrimą ir diegimą siekti pramonės transformacijos į aukštųjų ir vidutinių aukštųjų technologijų pramonę; didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą ir eksportą; kurti prielaidas Klasterio narių ir viso šalies gamybos sektoriaus tarptautinio konkurencingumo didinimui.

Kadangi besidominčių Gamybos inovacijų slėnio veikla vis daugėja, Klasterio steigėjai priėmė sprendimą į Klasterį priimti naujus narius. Čia laukiamos visos organizacijos, kurios nori būti gamybos inovacijų ekosistemos dalimi.