UAB „Aerodiagnostika“ tapo Gamybos inovacijų slėnio klasterio nare

UAB „Aerodiagnostika“ tapo Gamybos inovacijų slėnio klasterio nare

Inovatyvios gamybos klasterio, dar vadinamo Gamybos inovacijų slėnio klasteriu, nare tapo UAB „Aerodiagnostika“, kurianti ir gaminanti „THRUST®“ prekės ženklo bepiločius orlaivius (dronus), skirtus nuotolinei infrastruktūros inspekcijai. 

Įmonės vadovė Daiva Urbanavičienė sako: „Narystės Klasteryje dėka tikimės išplėsti savo partnerių tinklą ir paspartinti įmonės augimą. Savo ruoštu į Klasterį įnešame gilias avionikos, sensorikos, nuotolinio stebėjimo ir duomenų analitikos žinias – neabejojame, kad jos prisidės prie kitų Klasterio narių tikslų siekimo”.

Šiuo metu Klasterio nariais yra 8 įmonės. Be steigėjų ir naujai priimtos narės Klasterio narėmis yra ir UAB „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“ bei UAB „Dirbtinis intelektas pramonei“. 

Pradėdami Gamybos inovacijų slėnio projektą jo partneriai bendrovės „Aedilis“, „BaltLed“, „Pažangios inovacijos“, „Prezicika Metrology“ ir „Proftools“ 2020 m. balandžio 27 d. kartu suformavo ir Inovatyvios gamybos klasterį. Klasterio tikslas – apjungti gamybos srityje veikiančias organizacijas ir drauge siekti didinti horizontalią ir vertikalią gamybos pramonės sričių tarpusavio integraciją; per skaitmeninių ir žaliųjų technologijų kūrimą ir diegimą siekti pramonės transformacijos į aukštųjų ir vidutinių aukštųjų technologijų pramonę; didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą ir eksportą; kurti prielaidas Klasterio narių ir viso šalies gamybos sektoriaus tarptautinio konkurencingumo didinimui.

Kadangi besidominčių Gamybos inovacijų slėnio veikla vis daugėja, Klasterio steigėjai priėmė sprendimą į Klasterį priimti naujus narius. Čia laukiamos visos organizacijos, kurios nori būti gamybos inovacijų ekosistemos dalimi. 

Klasteris yra įmonių ir (arba) mokslo ir studijų institucijų bei kitų subjektų laisvanoriška santalka, funkcionuojanti partnerystės principu, jos nariai veikia kartu siekdami padidinti sukuriamą pridėtinę vertę. Sritys, į kurias klasterio dalyviai nukreipia savo veiklą: informacija ir komunikacija, bendradarbiavimas, mokymai ir kvalifikacijos kėlimas, inovacijos ir technologijos, bendra rinkodara, tarptautinė plėtra, partnerystė su kitais klasteriais. Klasterių plėtros tikslai yra didinti konkurencingumą, efektyvinant vertės kūrimo grandinę, nukreipiant veiklas į bendrų produktų kūrimą, eksporto didinimą bei didinti konkurencingumą, kuriant aukštesnės pridėtinės vertės produktus bei įsijungiant į tarptautinius MTEPI tinklus. (Klaster.lt informacija)