Gamybos inovacijų slėnis prisijungė prie „Nordplus Adult 2022“ projekto

Gamybos inovacijų slėnis kartu su Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymų centru pradėjo vykdyti naują „Nordplus Adult 2022“ projektą. Projektas „Draugiškos aplinkai darbo kultūros mokymasis gamybos sektoriuje“ bus vykdomas  ir su partneriais iš Baltijos valstybių:  Latvijos suaugusiųjų mokymų centru „Smart minds“ ir Estijos inžinerinės pramonės federacija.

Būsimo darbuotojo gamybos sektoriuje darbo supratimas labai priklauso nuo įgytų žinių, išsilavinimo ir jį apmokančių mokytojų kompetencijos. Todėl šio projekto tikslai yra parengti profesinėse mokyklose dirbančių mokytojų tvaraus darbo gaires ir specialią programą. Siekiama, kad profesinis mokymas taptų prestižinis nacionaliniu lygiu.

Pastebima, kad egzistuoja dideli požiūrio skirtumai į profesinį mokymą tarp Baltijos ir Skandinavijos valstybių. Profesinis mokymas yra palankiai vertinamas Skandinavijos viešojoje erdvėje ir įgytos specialybės suvokiamos kaip labiau prestižinės. Todėl šiose šalyse daugiau kaip 20 proc. jaunų žmonių įgyja profesinį išsilavinimą kartu su viduriniu išsilavinimu. Tuo tarpu Baltijos valstybėse profesinis mokymas yra mažiau populiarus, taip pat kaip ir viso gyvenimo mokymas suaugusiųjų tarpe. „Eurostato“ duomenimis, tik 10 proc. suaugusiųjų renkasi tęsi mokslus ar persikvalifikuoti Baltijos valstybėse.

Gamybos inovacijų slėnis atliks svarbų vaidmenį projekte kaip strateginis patarėjas ir kokybės įžvalgų partneris. Viena iš slėnio atsakomybių bus informacijos ir rezultatų sklaida nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

„Nordplus Adult“ programos remiami projektai prisideda prie inovacijų plėtros Šiaurės ir Baltijos suaugusiųjų mokymosi sektoriuje. Programa apima įvairių sričių suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi, įskaitant pagrindinį ir profesinį, formalų ir neformalų.