G. Vilda dalyvavo Europos technologijų platformos susitikime

„ManuFuture“

Europos technologijų platformos „ManuFuture“ susitikime daugiausiai dėmesio skirta verslo veikimo per platformas tendencijoms, Pramonė 5.0 apžvalgai, atskirų darbo grupių pasiekimų pristatymui. Susitikime dalyvavo ir Gamybos inovacijų slėnio vadovas Gintaras Vilda, kuris yra net 3 „ManuFuture“ darbo grupių narys ir vieno pogrupio darbo grupės vadovas.

G. Vilda dirba darbo grupėse „Strengthen Downstream links“, „Innovation infrastructures and eco-systems“ bei „State aid in the scope of research and innovation“. G. Vilda taip yra „Bio-intelligent Manufacturing“ pogrupio darbo grupės „Skills and Education“ vadovas. Visų šių grupių pagrindinis tikslas – skatinti pramonėje veikiančių ekosistemų bendradarbiavimą, ieškoti bendrų sprendimų sprendžiant visai Europos pramonei aktualius klausimus.

„Lietuvos verslui ir mokslo įstaigoms labai svarbu kuo glaudžiau integruotis į europines struktūras. Tai padės auginti savo kompetencijas ir tapti technologijų kūrėjų, o ne tik jų naudotojų šalimi. Be to, tai yra puiki galimybė formuoti savo žinomumą tarptautinėje arenoje ir per tai auginti savo verslą, pritraukti talentingų darbuotojų ir tyrėjų. Galų gale, ES politikos suvokimas ir tendencijų matymas padeda pirmiems įšokti į inovacijų traukinį ir naudotis finansine ES parama, skirta inovacijų lyderiams“, – apie savo veiklą „ManuFuture“ pasakoja G. Vilda.

Europos technologijų platforma „ManuFuture“ buvo įkurta siekiant užtikrinti visai ES šalių pramonei aktualių konkurencingumo didinimo problemų sprendimą. Ji jungia visas pramonės konkurencingumu besirūpinančias interesų grupes: ES institucijas, verslo organizacijas, mokslo ir švietimo institucijas. Pagrindiniai platformos uždaviniai yra didinti pramonės konkurencingumą, pasitelkus mokslinius tyrimus ir inovacijas bei siekiant laiku vystyti naujas žiniomis pagrįstas gamybos technologijas ir sistemas, taip pat užtikrinti lyderystę pramonės technologijų srityje, skatinti aplinkai draugišką ir efektyvią gamybą.